Data Error , Local Weather Alerts
The specified location could not be found. Try specifying a county and state instead.

Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki powstało 17.04.2012 roku.

Cel powstawania Stowarzyszenia jest :

– Reprezentacja i obrona praw producentów w nim zrzeszonych.

– Inicjowanie zmian w zakresie norm prawnych służących środowisku producentów owoców.

– Rozpowszechnianie wiedzy o uprawie i ochronie truskawki.

– Popularyzacja  proekologicznych metod produkcji i ochrony środowiska naturalnego.

– Działania promujące spożycie owoców truskawki i zdrowe odżywianie.

– Wspieranie inicjatyw społecznych.

– Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji.

– Ochrona zdrowia i udzielanie pomocy społecznej w przypadkach losowych.

– Wspieranie i rozwój gospodarstw rodzinnych.

Close Menu